کاربران و خریداران محترم در صورتی که پس از جستجو در فروشگاه محصول مورد نظر خود را نیافتند و یا از انتخاب خود هنوز اطمینان کامل حاصل ننموده اند میتوانند با استفاده از صفحه ” تماس با ما ” و فرمهای ارتباطاتی موجود درخواست موجود نمودن محصول مورد نظر یا ارسال تستر از عطر انتخابیشان را برای فروشگاه ارسال نمایند تا در اولین فرصت خواسته آنها برآورد گردد.